AVG

Algemeen
De bescherming van je persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je hoe wij je gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

Ons beleid
Aristo omvat alle activiteiten van Aristo Holding BV, Aristo Eindhoven BV, Aristo Utrecht BV en Aristo Amsterdam BV (hierna noemen we ze samen: Aristo).

Aristo zorgt ervoor dat al haar onderdelen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) en de wet- en regelgeving die op de AVG is gebaseerd. De AVG biedt waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door Aristo. Wij hechten veel waarde aan je privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je uit eigen beweging aan ons verstrekt met als doel producten en diensten aan je te kunnen leveren, om producten en diensten onder je aandacht te brengen.

Algemene verordening gegevensbescherming
De algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft zijn plaats in ons intern informatiebeveiligingsbeleid, interne procedures, bij het inrichten van processen en systemen en in de opleiding van (nieuwe) medewerkers.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Cookiebeleid & gebruikte cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker van deze website, met als doel om de bezoeker en het gedrag in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. We maken op deze algemene website gebruik van analytische en functionele cookies: permanente cookies, sessie cookies, Google analytics cookies, Social Media cookies en tracking cookies van onszelf.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en je deze toestemming hebt verleend, met als doel onze producten en diensten aan je te kunnen leveren.  Je hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien je een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Doorgeven van persoonsgegevens
Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan je verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:

 • Rechthebbenden;
 • Belastingdienst, de FIOD of de AFM;

Verwijzing naar algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Aristo 

Recht op wijzigen van privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat kennis te nemen van dit privacy statement.

Uitoefening van rechten en contact opnemen met Aristo
Jij bepaalt of je gebruik wenst te maken van de diensten die op onze websites en nieuwsbrieven worden aangeboden. Je bepaalt zelf of je jouw persoonsgegevens aan Aristo verstrekt. Indien je geen persoonsgegevens wenst te verstrekken dan zullen een aantal diensten of producten van Aristo niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn.

Je hebt de volgende rechten omtrent het verwerken van je persoonsgegevens:

 1. Het indienen van een verzoek tot:
   • inzage;
   • wijziging;
   • verwijdering;
   • gegevensoverdraagbaarheid (dit betekent dat je een verzoek indient om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen).
 2. Het intrekken of beperken van jouw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking. Dit kan te allen tijde en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 3. Het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking.

Hiervoor zijn zorgvuldige procedures opgesteld welke je in gang kunt zetten door te mailen naar: holding@aristo.nl

Indien je wenst je af te melden voor onze nieuwsmail dan kun je gebruik maken van de afmeldlink onder in de nieuwsbrief, of een e-mail sturen naar holding@aristo.nl

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je verdere vragen hebt over dit privacy statement of over het gebruik van persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met ons via holding@aristo.nl of per post:

Aristo Holding BV
T.a.v. René Steenbakkers
Postbus 177
5680 AD  Best

Impressie en inspiratie, dat is waar het bij dit foodbook om draait.

Omdat elke bijeenkomst, presentatie
of congres anders is.

Bekijk Foodbook